Con nguyện yêu Chúa - Lm Mi Trần

1.Con nguyện yêu Chúa hết tâm hồn, yêu Chúa hết trí khôn và yêu Chúa hết sức con. Xin ơn Chúa Trời ban tràn đầy để đời con tháng ngày tình yêu mến luôn nồng say ĐK. Chúa là tình yêu Ngài yêu con v…

Ai muốn theo ta - Ân Duy

ĐK. Ai muốn theo Ta nào ai muốn theo Ta phải dám quên mình là phải dám hy sinh vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta, vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta à a. 1. Thập giá n…

Bài ca cảm mến - Ngọc Linh

Đk. Vạn lời kinh (Dâng lên dâng lên) ngàn lời ca (Dâng lên dâng lên) Chúc tụng danh Ngài (Chúc tụng danh Ngài) Chúc tụng danh Ngài là Thượng Đế là Thượng Đế. Ngài muôn công chính thánh thiện giàu lò…

Thánh vịnh 118 [Chúa Nhật 17 quanh năm A] Lm Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Con yêu chuộng luật Chúa bao nhiêu, với Lời Ngài con mến yêu nhiều. 1. Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con thực là chính Chúa. Nguyện Ngài thương đỡ nâng giúp con giữ trọn lời Ngài…
Mới nhất Cũ hơn
Subscribe Our Newsletter