Mười bốn mối

Thương người có mười bốn mối Thương xác bảy mối: Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn Thứ hai: Cho kẻ khát uống Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc Thứ năm: Ch…

Kinh mười điều răn

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn: Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật Thứ b…

Bên dòng sông đó – Nguyễn Duy.

ĐK. (Dòng sông đó bao năm rồi tôi ngồi khóc u buồn nhớ) Ngồi tưởng nhớ Si-on dòng sông Ba-by-lon. Nghe tiếng thông reo nỉ non tiếng thông reo buồn. 1. Trăm ngàn muôn cay đắng tôi chịu một mình đây. …

Bên đồng cỏ xanh - LM Nguyễn Duy

ĐK. Chính Chúa là Đấng thương mến tôi. Chính Chúa là Đấng dẫn tôi trong đời. Ngài để tôi bên đồng xanh suối mát. Được nghỉ ngơi trong niềm vui cứu rỗi. Lòng trí tôi đâu còn sợ lo chi vì Ngài ở với t…

Như Mẹ Maria – LM Nguyễn Duy

1.Khi Sứ Thần truyền tin cho Mẹ, trong khiêm cung Mẹ đã xin vâng. Mẹ đón nhận làm Mẹ Con Chúa, để ban cho đời Đấng cứu độ trần gian. ĐK. Ôi Ma-ri-a xin Mẹ phù giúp chúng con. Sống Đức Mến, noi theo g…

Con nguyện yêu Chúa - Lm Mi Trần

1.Con nguyện yêu Chúa hết tâm hồn, yêu Chúa hết trí khôn và yêu Chúa hết sức con. Xin ơn Chúa Trời ban tràn đầy để đời con tháng ngày tình yêu mến luôn nồng say ĐK. Chúa là tình yêu Ngài yêu con v…

Ai muốn theo ta - Ân Duy

ĐK. Ai muốn theo Ta nào ai muốn theo Ta phải dám quên mình là phải dám hy sinh vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta, vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta à a. 1. Thập giá n…

Bài ca cảm mến - Ngọc Linh

Đk. Vạn lời kinh (Dâng lên dâng lên) ngàn lời ca (Dâng lên dâng lên) Chúc tụng danh Ngài (Chúc tụng danh Ngài) Chúc tụng danh Ngài là Thượng Đế là Thượng Đế. Ngài muôn công chính thánh thiện giàu lò…

Thánh vịnh 118 [Chúa Nhật 17 quanh năm A] Lm Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Con yêu chuộng luật Chúa bao nhiêu, với Lời Ngài con mến yêu nhiều. 1. Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con thực là chính Chúa. Nguyện Ngài thương đỡ nâng giúp con giữ trọn lời Ngài…

Thánh vịnh 118 [Chúa Nhật 17 quanh năm A] Lm Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao. 1. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà an ủi con theo lời đã hứa cùng tôi tớ Ngài. Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài, làm co…
Mới nhất Cũ hơn
Subscribe Our Newsletter