ĐÂY NHỮNG GIỌT MÁU TỬ ĐẠO - Dấu Chân

1. Đây những giọt máu các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đã đổ ra để minh chứng cho tình yêu. Dù bao nhiêu xích xiềng khổ hình kề bên. Lòng vẫn luôn kiên trung bảo vệ đức tin.
ĐK: Ngành vạn tuế cùng muôn tiếng nhạc hào hùng. Xin kính dâng các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nguyện gìn giữ chở che nước Việt đoàn con. Được bình an thoát ra khỏi nguy biến lầm than.
2. Bao nhiêu vị thánh quyết chấp nhận chịu nhục thân. Chịu đòn roi và tra tấn không từ nan. Vì Giê-su can trường đón nhận khổ đau. Miệng mãi luôn tuyên xưng một mình Chúa thôi.
3. Muôn dân Việt Nam đang tấu khúc khải hoàn ca. Ngợi mừng khen nhiều vị thánh nơi trời cao. Mặc gươm đao máu đổ pháp trường chẳng nao. Được Chúa thương ban muôn ngàn vạn phúc vinh.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới