CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG - Lm. Vũ Đức Hiệp

ĐK: Lạy Chúa Giê-su con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giê-su con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa nguồn tín thác của mỗi chúng con.
1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.
2. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thú nhận hết tội mình Chúa rộng tình thứ tha. Thập giá Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha.
3. Con nguyện dâng Cha là Đấng cao tôn và chí thánh. Máu Mình Con Cha đây tấm linh hồn và thiên tính. Để đền những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đem ta về dòng nước tái sinh.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới