DÒNG MÁU ANH HÙNG - Đinh Công Huỳnh

ĐK: Dòng máu anh hùng đã đổ ra trên đất Việt nảy mầm sinh hoa đức tin (đức tin vào một Thiên Chúa). Nhạc khúc oai hùng cùng hòa vang kính dâng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
1. Lòng kiên trung bao gian lao khổ hình không hề nao núng khiếp run. Mặc xiềng xích vẫn quyết chí kiên cường dù phải sống cảnh lao lung. Tìm theo gương Giê-su nhục thân chẳng than vãn lòng vẫn hân hoan bình an. Dù thân xác có chết đi nhưng hồn mai này sẽ được hỷ hoan.
2. Lòng tiết nghĩa luôn ghi sâu suốt đời sáng ngời ngàn năm chẳng phai. Vì danh Chúa dẫu có chết coi thường chẳng màng danh vọng trần ai. Niềm tin luôn trung kiên tình yêu cùng theo Chúa sự chết ắt sẽ phải qua. Dù vẫn biết cất bước trong đau khổ vững tin rằng hồn nở hoa.
3. Giờ hiển vinh nơi cao sang cõi trời thương tình phù giúp chúng con. Hằng trung tín với ý chí ngoan cường thề nguyện giữ một lòng son. Trần gian mau qua đi tìm theo đường chân lý: từ bỏ thế gian phù hoa. Để dâng hiến chính xác thân linh hồn chứng minh tình không phôi pha.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới