ĐẾN BAO GIỜ - Xuân Tưởng

1. Ôi Thiên Chúa bao dịu hiền xin lắng nghe lời cầu từng ngày con khấn xin. Nơi xa tít trên địa cầu con réo vang gọi Ngài phiền sầu trong héo hon.
ĐK: Đến bao giờ con quên đi hết những buồn thương? Đến bao giờ con xa tránh hết thú mong manh? Đến bao giờ con vui nhịp bước đi theo Ngài? Đến bao giờ con trong nhà Chúa vui yên hàn?
2. Ôi Thiên Chúa con tìm Ngài con khát khao tình Ngài hồn cằn như đất khô. Môi con sẽ ca ngợi Ngài mắt ngước trông về Ngài chờ Ngài ban thánh ân.
3. Khi thao thức trên giường nằm trong giấc mơ nhẹ nhàng tình Ngài con ngẫm suy. Khi khô cháy men cuộc đời đi giữa sa mạc này tình Ngài như bóng cây.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới