HIẾN DÂNG MÁU ĐÀO - Đinh Công Huỳnh

1. Những giọt máu đào nảy mầm sinh nhiều hoa trái. Với lòng dũng cảm tử đạo không hề lung lay. Một lòng mến Chúa hy sinh cho dù thương đau. Tình yêu sắt son đến cùng ngàn năm thắm màu.
ĐK: Nguyện dâng lên Chúa tinh hoa bánh thơm rượu ngon. Hòa trong lễ dâng các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nguyện nên hy lễ yêu thương với tấm lòng son. Ngài ơi đoái thương đón lấy tấm lòng chúng con.
2. Tấm lòng những vị tử đạo ôi thật cao quý. Chẳng sợ khổ hình, ngục tù, gông cùm, gian lao. Niềm tin sắt đá trung kiên muôn đời không phai. Một lòng hiến dâng máu đào gội trên đất Việt.
3. Máu đào thắm đượm truyền lại cho đàn con cháu. Giống hạt lúa mì nằm đợi mưa nguồn đêm thâu. Chờ ngày nắng ấm đơm bông tô đẹp quê hương. Trở nên lễ dâng chân thành Ngài ơi đón nhận.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới