HÒA KHÚC TẠ ƠN - Hoàng Nam

Này là bánh thơm rượu nho lành khấn nguyện xin Chúa hãy nhận cho.
1. Kính dâng Ngài này bánh thơm rượu nho lành bàn tay giọt mồ hôi thành của lễ. 
Dâng Chúa tình yêu đây tâm hồn sự sống của con chính tay người hiệp với lòng Cha dâng lên Ngài Chúa tình yêu của lễ ngàn dâng cùng bánh rượu nho.
ĐK: Này của lễ xin tiến dâng. Nguyện dâng lên Cha chí nhân Chúa tình yêu.
2. Nỗi u hoài ngày tháng qua xin dâng Ngài từ lâu thầm nguyện xin Ngài thương đến. 
Dâng Chúa lời ca tương lai này hạnh phúc đời con trong tay Ngài hòa khúc tạ ơn Cha nhân từ Chúa tình yêu thành kính nguyện dâng cùng bánh rượu nho.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới