KIẾP CỎ HOA - Đức Dũng

1. Đời người chóng qua như kiếp cỏ bông hoa ngoài đồng. Một làn gió rung đủ làm nó biến mất còn chi. Còn tìm thấy đâu cho ra dấu xưa đóa hoa mọc. Phận hèn đất tro mai đây sẽ tro đất quay về. Dương gian lời lãi ta được nhiều danh vọng giàu sang phú quý. Ấy thế ta mất linh hồn mình vô ích tiếc phí đời ta. Ai nghe Lời Chúa vâng luật Người sẽ được vượt qua cái chết. Chén đắng xin chết cho tội mình để được phục sinh vinh thắng. Điều độ sớm hôm luôn thức tỉnh chăm lo nguyện cầu. Tựa trộm viếng đêm ngày Người đến biết trước được chăng? Kẻ thù lũ ma Sa-tan vẫn vây kín canh chừng. Hổ gầm thét vang mong mau bắt xâu xé con mồi.
2. Đời người chóng qua như kiếp cỏ bông hoa ngoài đồng. Một làn gió rung đủ làm nó biến mất còn chi. Còn tìm thấy đâu cho ra dấu xưa đóa hoa mọc. Phận hèn thế nhân hay mơ ước không chết bao giờ. Dương gian ta sống duy một lần sao đừng uổng đi năm tháng. Dĩ vãng ta sẽ không thẹn lòng cho lúc tắt nắng đời ta. Bao năm ta hiến dâng đời mình cho hòa bình nơi dương thế. Chiến đấu cho Nước Cha trị vì mọi người ngợi khen Danh Cha. Chờ ngày tái lâm ta ngóng đợi Cha ta trở lại. Còn một ít lâu ngày phải đến sẽ đến gần đây. Thì giờ Chúa ban ta mau biết sinh ích cho mình. Thực hành giới răn tin nơi Chúa không chết muôn đời.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới