LÀM SAO CON BIẾT - Lm. Giuse Tuấn Việt

1. Làm sao con biết Chúa vẫn bên con khi đời con thất bại? Trần gian bao nhiêu nhọc nhằn Ngài ở đâu trong lúc con cô đơn? Nhìn lên cây khổ giá con chợt thấy Ngài còn thảm hơn con. Chúa ơi, Ngài giống con! Chúa ơi, Ngài hiểu thấu con! Con không còn cô đơn, con thấy mình tin hơn vì sau thập giá kia là thành công đời đời.
ĐK: Chúa ơi! Cuộc đời nghiêng ngả lòng con cũng ngả nghiêng khi buồn lo, khi sợ hãi lúc thất bại chẳng còn gì bám víu. Thì xin cho con một ơn: là được vững tin luôn vào tình Chúa muôn đời.
2. Làm sao con biết Chúa vẫn yêu con khi đời con lỗi tội? Tình yêu con quá hư hèn thì làm sao Chúa vẫn yêu thương con? Và trong cơn cám dỗ con chợt muốn ngoảnh mặt lánh xa Cha. Thế nhưng Cha ngóng trông phút giây Cha được thấy con. Cha giang rộng đôi tay, Cha ôm chặt con yêu vì sâu tận trái tim Cha là tình thương vô bờ.
3. Làm sao con biết Chúa vẫn nghe con khi lời xin không thành? Mỏi mong tha thiết đêm ngày Ngài ở đâu trong lúc con kêu van? Trải qua bao sóng gió sao chỉ thấy cuộc đời mãi long đong. Thế nhưng giữa bão giông cánh tay con được vững thêm. Cha quan phòng cho con, Cha giữ gìn thân con vì Cha hiểu rõ hơn điều chi con thật cần.
4. Làm sao con biết Chúa vẫn quan tâm khi mình con ốm bệnh? Gầy hao thân xác rã rời Ngài ở đâu trong lúc con mong manh? Miệng con như giấm đắng sao mặn chát nặng lòng những hoang mang. Chúa ơi, hãy cứu con! Chúa ơi, xin hãy chữa con! Cha âm thầm bên con, Cha khóc cùng con yêu vì Cha là Cha con là Cha con muôn đời.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới