LẠY NGÀI XIN NHỚ ĐẾN CON - Huỳnh Minh Kỳ

1. Lạy Chúa! Khi về nước Ngài xin Chúa hãy nhớ đến con. Vì con tội lỗi trăm đường, Chúa ơi! Dủ lòng xót thương. Còn Chúa đâu nào có tội sao Chúa chịu chết thương đau, để cho ngọn giáo đâm thâu yêu con Chúa mang thảm sầu.
ĐK: Lạy Chúa! Chúa Vua Tình Yêu là Vua đất trời cao cả muôn đời. Thân con tội nhơ Chúa ơi! Khi về nước Ngài xin nhớ đến con.
2. Nhiều lúc con đã xúc phạm ganh ghét và rẻ khinh nhau. Chẳng bao giờ thấy nơi mình, lỗi lầm chất chồng ngổn ngang. Lạy Chúa! Thân này có tội như thế là đáng cho con. Chỉ xin lòng Chúa khoan nhân thương yêu thứ tha tội tình.
3. Nhìn Chúa thinh lặng cúi đầu con biết lòng Chúa đớn đau, và xin cùng Chúa Cha rằng: hãy tha lỗi lầm của con. Lòng Chúa nhân từ bến bờ tha hết tội lỗi ban sơ. Mà con lòng trí ngu ngơ đang tâm cứng tin hững hờ.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới