LỄ DÂNG LINH HỒN 1 - Huỳnh Minh Kỳ

ĐK: Như khói hương tỏa bay hòa với niềm tin sắt son dâng Ngài. Đây bánh thơm rượu ngon trở thành Mình Máu dưỡng nuôi linh hồn. 
1. Lễ dâng lên thành tâm nguyện xin Lòng Chúa Xót Thương. Chúa ơi! Xin đoái thương cho linh hồn (Ma-ri-a) hưởng nguồn vinh phúc Chúa ban muôn đời.
2. Chúa con ơi! Dủ thương vì bao lầm lỗi tháng năm. Chúa ơi! Xin đoái thương cho linh hồn (…)  sạch tội trong suối xót thương của Ngài.
3. Chúa xót thương, từ nhân tình yêu Ngài mãi tín trung. Chúa ơi! Xin đoái thương cho linh hồn (…) đời đời chiêm ngắm Chúa trên Nước Trời.
4. Suối nước trong bình yên Ngài đưa về chốn ước mong. Chúa ơi! Xin đoái thương cho linh hồn (…) được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đường.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới