LO GÌ - Đức Dũng

1. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi! Chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát xướng cùng hoa, thấy lũ chim no, hoa kia đẹp hơn  áo Vua.
ĐK: Lo gì ngày mai ta sẽ lo, lo gì? Lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha lo gì? Lo tìm, tìm cho ta Nước Cha. (BẠN ƠI! ĐỪNG LO).
Coda: 1. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa thì băn khoăn ngày mai làm chi?
Coda 2. Hòa mồ hôi đất hoang hòa lệ kinh nước khô bàn tay chai cần lao, lòng vui.
2. Ngày ngày cầu xin giống xưa Cha dạy: Hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi! Biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc nhỏ bạn ơi! Phúc ân vinh dự, dự phần của Cha tác sinh muôn loài. Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. 
3. Việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành, để được ủy cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì Cha thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc nhỏ của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn, luôn xác ta.
****  Lo gì

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới