LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 3 - Nguyễn Chánh

1. Khi con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi! Khi con nhìn về quá khứ hiện tại cuộc sống của con. Con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng lòng thương xót Chúa. Đã dìu con bước đi dù trong khó nguy vì Chúa vẫn thương con.
ĐK: Hãy đến với lòng thương xót Chúa bao la biển rộng suối nguồn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa con không lo sợ bão tố trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa ánh sáng diệu kỳ chở che đời con. Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa sẽ đưa con đi trong an bình.
2. Bao la vô bờ lòng thương xót tựa như biển khơi. Con xin khẩn cầu ánh sáng của Người dọi chiếu trong con. Con xin kết hiệp cùng ánh sáng lòng thương xót Chúa. Để truyền rao khắp nơi lòng thương xót Chúa bền vững đến muôn đời.
3. Xin cho mọi người được nối kết tình Chúa xót thương. Hoa thơm lòng người bác ái trọn vẹn vì Chúa xót thương. Muôn dân trở về cùng ánh sáng lòng thương xót Chúa. Chỉ một Cha chí nhân và Con dấu yêu cùng với Chúa Thánh Thần.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới