MỌI SỰ CON CÓ - Đức Dũng

ĐK: Mọi sự con có những chi con dâng lên Ngài. Là từ lòng con lắng lo mà tự do. Nguyện Ngài nhậm lễ dâng, ban cho điều chưa có. Con xin vì Danh Cha.
1. Con đâu trông mong chi nơi quyền hành. Con không mong không ước bạc tiền. Chúa ơi! Con đây xin quyết tâm theo Ngài. Vì ngàn đời Ngài luôn mãi trung thành.
2. Đôi khi cô đơn lang thang đường đời. Con nay đi hoang bước sai đường. Vẫn xin hiên ngang ghi nhớ trong tâm hồn. Tình không mong manh không quá phai tàn.
3. Đôi khi gian nguy vây quanh đời mình. Con hoang mang vô nghĩa cuộc đời. Ngước trông lên gương xưa Chúa Con Ngôi Lời. Vì yêu thương con đã hiến thân Ngài.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới