MỘNG ĐỜI - Mai Nguyên Vũ

1. Như khu vườn ước mộng hồn con như một khu vườn. Khi đông về giá buốt hồn con tan tác vườn hoang. Chúa bước tới làm xuân xanh sục sôi trong đất khô cằn. Tay Chúa rắc hạt thơ hoa mặt đất ngậm nghìn ước mơ.
ĐK: Hãy gieo sương trời mọi nơi, hãy gieo sương trời. Hỡi mưa yêu ơi, hay rơi hỡi mưa yêu ơi! Để nghìn hạt thơ ấy nẩy thành triệu hoan khúc tiến dâng lên Ngài.
2. Con mang nặng kiếp người triền miên mơ mộng cõi trời. Xin hơi thở Thần Khí nổi giông trong cõi lòng con. Hãy quét lớp bụi tơ vương hà hơi thi hứng trong hồn. Nâng đôi cánh mộng mơ lên thần kiến vẻ đẹp thánh thiêng.
3. Cho con mượn cây đàn và cho con một tâm hồn. Nâng cung đàn Đa-vít hồn thơ vạn thuở trào tuôn. Muốn hát tiếp bài thi ca ngàn năm Đa-vít tấu hòa. Dâng lên Chúa niềm say sưa thờ Chúa bằng dệt thơ hát ca.
*****  Mộng đời

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới