NÀY LÀ DÒNG DÕI - Bảo Tịnh

ĐK: Này là dòng dõi những người đi tìm Chúa. Đây là dòng dõi những người đi tìm Chúa. Bước chân hiên ngang đi trong niềm tin vững vàng. Miệng hát ca vang vang những lời ngợi khen Chúa. Miệt mài cuộc sống tháng ngày đi tìm Chúa. Âm thầm lặng lẽ suốt đời đi tìm Chúa. Biết đem hy sinh dâng trong tình yêu hiến mình. Dù khó nguy gian lao vẫn một niềm tin sắt son.
1. Ai sẽ được lên núi Chúa sẽ sống trong Nhà Ngài trọn niềm vui sướng. Đó chính là người công chính tâm hồn trắng trong vô ngần lòng chẳng vương mùi trần.
2. Hỡi cửa đền hãy nhấc lên để Vua hiển vinh Ngài ngự vào thăm viếng. Vua vinh hiển là ai đó? Chính là Chúa Tể vũ hoàn Thượng Đế của lòng tôi.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới