NHƯ NAI RỪNG - Cung Thương

ĐK: Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong. Hồn con trông mong Chúa được gần Chúa, Chúa ơi!
1. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan.
2. Châu lệ là cơm bánh đêm ngày hồn con tràn sầu đau. Thiên hạ luôn chất vấn "nào nào Chúa ngươi đâu?"
3. Tôi lặng hồn tưởng nhớ chốn xưa thuở tiến về lầu Thánh. Đến tận Nhà Thiên Chúa rộn ràng tiếng hoan ca.
4. Ôi hồn tôi sao cứ mỏi mòn buồn xót xa phận mãi. Mau cậy trông Thiên Chúa Người là Đấng cứu tôi.
5. Con thành tâm kêu khấn Chúa Trời thành lũy che chở con. Sao Ngài quên con mãi kẻ thù áp bức luôn.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới