NHƯ THẦY ĐÃ YÊU - Dấu Chân

1. Như Thầy đã yêu, yêu thương con từ khi còn trong dạ. Cho con làm người và nâng con lên chức thánh tình yêu. Diệu huyền cao siêu ôi lượng cả đức từ bi Ngài. Lời thề hôm nay khắc ghi vào trọn cuộc sống mai này.
ĐK: Nguyện dâng Chúa đây trái tim mọn hèn xin yêu Ngài với hết tâm tư và xin vâng trung thành theo Chúa. Để đến với muôn tâm hồn lầm than và yêu mến những con người Ngài ban đẹp sao NHƯ THẦY ĐÃ YÊU.
2. Như Thầy đã yêu, yêu thương con bằng mối tình muôn thuở. Qua bao tháng ngày Ngài vẫn luôn thương sánh bước cùng con. Cuộc đời hôm nay xin được mãi giữ lời của Ngài. Phục vụ, hy sinh hiến thân mình vì hạnh phúc muôn người.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới