NƠI NÀO - Dấu Chân

1. Nơi nao oán ghét hờn căm xin giúp con xây dựng tình người. Nơi nào khinh khi nhục mạ xin giúp con mang lại tha thứ. Nơi nào dối trá sai lầm xin giúp con đem nguồn chân lý. Nơi nào yếu đuối khổ đau xin giúp con đem lại bình an.
ĐK: Xin đồng hành bên con ôi lạy Chúa Ngài hằng dẫn đưa. Xin dùng con như khí cụ tình yêu của Chúa. Cho dù có gian nan luôn có Chúa bước đi vững vàng. Vì chính khi biết hiến thân là khi gặp lại chính ta.
2. Nơi nào có lắm hoài nghi đem đức tin xóa tan ngờ vực. Nơi nào con tim sờn lòng xin giúp con trông cậy nơi Chúa. Nơi nào bóng tối mây mù xin giúp con khơi nguồn ánh sáng. Nơi nào khóc lóc, sầu lo xin giúp con đem lại niềm vui.
****  Nơi nào

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới