ÔI NHIỆM MẦU - Xuân Tưởng

ĐK: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.
1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyền chia phôi. Và ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và chiều chiều sáng sáng con nguyện xin.
2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế. Và từng ngày với Chúa con cùng đi. Và từng chiều có Chúa con ngại chi.
3. Bỗng có một ngày núi Thánh xa xôi nhưng lòng xôn xao. Chắp cánh vàng tìm đến Chúa tin yêu muôn đời không phai. Và đời đời có Chúa trong tình yêu. Và đời đời với Chúa trong tình yêu.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới