ĐỒNG XU NHỎ - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Con chỉ có một xu nhỏ như bà góa nghèo khổ. 
Rón rén cầm trong tay đặt vào trong hòm gỗ. Mắt Chúa nhìn mê say lòng thương mến dâng đầy.
ĐK: Chúa nhìn thấy con là Chúa biết con rồi lòng con đây không giả dối. 
Chúa nhìn thấy con là Chúa biết con rồi đây tất cả xin dâng hiến Ngài.
2. Con chỉ có tình yêu nhỏ trong một trái tim đỏ. 
Gói ghém trọn tin yêu đặt vào trong tình Chúa. Chúa biến tình yêu con thành ơn phúc cho người.
3. Con chỉ có niềm tin nhỏ như hạt giống cây cải. 
Cắm rễ chặt trong tim để mọc lên mạnh mẽ. Chúa biến niềm tin con thành cây lớn che đời.
4. Dâng về Chúa từng hơi thở trong nhịp sống xô bồ. 
Mỗi phút đời trôi qua từng hồng ân của Chúa. Chúa biến đời con nên một của lễ tinh tuyền.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới