TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT 2 - Dấu Chân

1. Tình yêu Thiên Chúa ấp ủ che đời con. Vượt qua năm tháng tình Ngài vẫn không phai. Cuộc đời ngày mai bao bấp bênh nổi trôi. Chúa luôn song hành bước đường đời con ngát xanh.
ĐK: Tình yêu thương của Chúa suối ân thiêng tuôn trào. Theo con tháng ngày dìu đời con tới nguồn sự sống. Niềm tín thác nơi Chúa trọn cuộc sống miên trường. Mãi ca tụng Ngài Lòng Thương Xót thật lớn lao.
2. Lòng thương xót Chúa bến an vui tựa nương. Trọn tình yêu thương dù đời lắm phong sương. Phận con hèn yếu đã trót xa tình Ngài. Thứ tha lỗi lầm giao hòa tình con với Cha.
3. Lạy Cha Chí Thánh, Đấng xót thương ủi an. Cuộc đời lầm than đầy dẫy những nghi nan. Về nơi lòng Chúa ôi chứa chan hồng ân. Khổ đau gánh nặng có Ngài bổ sức chở che.
4. Vì yêu nhân thế đắm trong muôn tội nhơ. Ngài bỏ trời cao và ngự xuống dương gian. Ngài đã chịu chết trên thánh giá đồi cao. Cứu bao con người đưa về lòng Cha xót thương.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới