ĐỨC TIN SON SẮT - Thanh Quốc

1. Những Anh Hùng Đức Tin rạng danh nước Việt, vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ Tình Yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành được theo chân Chúa lên đồi cao.
ĐK: Nhờ Tình Yêu Chúa: Các Thánh Tử Đạo vững tin can trường oai hùng. Ngày về Thiên Quốc Chúa thương ban tặng phúc vinh rạng ngời ngàn thu.
2. Chốn gian trần chúng con thành tâm khấn cầu trọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng Nước Trời để nên men muối nơi trần gian.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới