VIỆT NAM DÒNG MÁU ANH HÙNG - Đinh Công Huỳnh

Đây quê tôi đây dòng máu anh hùng. Đây là dân nước Việt là Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Một trăm năm đô hộ giặc Tây. Mà quê tôi vẫn còn đứng vững. Ngạo nghễ trên bản đồ chữ S. Vùng vẫy trên địa hạt Đông Dương. Ôi! Ta đây mang dòng máu Lạc Hồng. Bao ngàn năm vẫn còn tồn tại chưa phai ba dòng sông lưu tích. Một dòng sông Nam Việt Cửu Long. Và theo sau Trung Việt sông Hương. Còn lại ôi sông Hồng chí Bắc. Còn biết bao lạc cảnh quý báu mà chúng ta cần phải nên xem. Ôi! Ta là công dân Việt Nam ta phải đứng lên để tranh đấu cho Tổ Quốc, ta phải đứng lên để khởi nghĩa cho hòa bình, ta phải đứng lên, ta phải đứng lên. Ôi! Ta là thanh niên Việt Nam. Con Rồng cháu Tiên phải chiến đấu không lùi bước. Trai hùng quyết tâm trong chí hướng xây dựng lại văn học nước Nam dựng lại cơ đồ. Quê hương ta pha vùi khói lửa đạn. Sinh hạ trong khói lửa mịt mù chao đao Bắc Việt ôi tan tác. Đàn trẻ thơ không còn học đường. Phải lang thang đi tìm tự do. Rời quê cha đất mẹ yêu dấu. Để đắp xây một cuộc sống mới. Tìm đến đây một trời tươi vui.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới