AI LÀ NGƯỜI SẠCH TỘI - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ

1. "Ai là người sạch tội thì ném đá người này đi. Ai là người sạch tội thì ném đá người này đi". Người đàn bà bị điệu ra giữa mọi người. Tội ngoại tình bị người ta kết án ngay. Ngài hỏi xem ai người vô tội để chị đi ăn năn hối tội và Ngài không kết án tội chị đâu.
ĐK: Lạy Chúa! Chúa bao từ nhân, lòng thương xót Chúa như biển khơi, dạy con biết tình yêu thương tha thứ. Từ nay quyết sống cho tình yêu, học tha thứ Chúa đã gởi trao, để được Chúa thương xót thứ tha tội con.
2. "Ai là người sạch tội thì ném đá người này đi. Ai là người sạch tội thì ném đá người này đi". Cuộc đời này toàn là những nỗi oan khiên. Và lòng người toàn là gian dối khó suy. Này người ơi! Hãy mau trở về và thành tâm khóc tội lỗi mình để được Chúa tha thứ bao tội khiên.
3. "Ai là người sạch tội thì ném đá người này đi. Ai là người sạch tội thì ném đá người này đi". Lòng thành này nguyện từ nay quyết ăn năn. Tội tình đời nguyện Ngài tha thứ Chúa ơi! Nguyện từ đây không còn oán thù một tình yêu chân thành với người và trở nên ánh sáng soi trần gian.
 ****  Ai là người sạch tội (CN5MCC)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới