BIẾT DÂNG GÌ HƠN - Tường Ân

1. Xin dâng lên, dâng lên này đây bánh thơm. Xin dâng lên, dâng lên rượu nho khiết tinh. Như hương kinh bay lên tòa Chúa uy linh. Nguyện Chúa dủ thương nhận lấy từ con của lễ chân tình.
ĐK: Nguyện dâng Chúa tình yêu mến của con người. Đượm cay đắng nhưng chẳng có gì hơn. Nguyện xin Chúa hãy đưa mắt nhìn con đây. Một chút tình yêu này đáng chi làm lễ dâng.
2. Xin dâng lên bao âu sầu nơi thế gian. Xin dâng lên đây bao người đang khóc than. Xin thi ân cho âu sầu biến hân hoan. Thành khúc tình ca thượng tiến về Cha ở trước thiên tòa.
3. Xin dâng lên đây tâm hồn con héo hon. Xin dâng lên, dâng lên tình yêu sắt son. Tuy đơn sơ nhưng con chỉ có tim con. Của lễ toàn thiêu là chính lòng con nguyện mến yêu nhiều.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới