CHÚA CHE CHỞ CON - Hoàng Phương

ĐK: Lạy Chúa! Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con sống công minh chính trực con sẽ được trông thấy mặt Ngài. Khi thức giấc được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.
1. Xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng lưỡi chẳng chút gian tà.
2. Chân con đi thẳng đường lối Ngài, dù bao gai góc con chẳng hề xiêu té. Xin Chúa thương nghe tiếng nguyện cầu, Chúa đáp lời gìn giữ mạng sống an toàn.
3. Thân con đây mỏng manh yếu hèn, tựa con ngươi xin Chúa giữ gìn chở che. Chúa cứu con thoát ách quân thù, cánh tay Ngài mạnh mẽ quyền phép vô ngần.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới