CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - Trần Mừng

1. Ngày ấy tại sông Gióc-đăng khi Gio-an đang làm phép Rửa này chính Đức Giê-su đã tiến đến từ hàng tội nhân. Gio-an chợt nhìn Người đăm chiêu lòng bồi hồi rồi thốt lên: Đây là Chiên Thiên Chúa. Người đến xóa tội trần gian Người đến mặc dù sau tôi nhưng Người hằng có trước tôi.
ĐK: Kìa tầng trời rộng mở Thánh Thần ngự xuống trên Người sai Người đi loan truyền tin vui khắp muôn nơi. Từ tầng trời rền tiếng Chúa Cha tuyên phán về Người này là Con Ta đẹp lòng Ta mọi đàng.
2. Người đến tại sông Gióc-đăng xin Gio-an chu toàn phép Rửa làm dấu chứng tình thương theo Thánh ý nhiệm mầu của Cha. Thông chia phận loài người vai mang tội người đời nguyện hiến thân khai mào trời đất mới. Là Đấng cứu độ trần gian Người đến rửa hồn nhân gian chính bằng Thần khí lửa thiêng.
3. Lạy Chúa là vị cứu tinh bao năm qua nhân trần ngóng đợi Ngài chính ánh hừng đông xua bóng tối diệt trừ tội khiên. Tin vui truyền mọi miền tiêu tan ngàn buồn phiền bừng cháy lên lửa tình yêu vô biên. Lạy Chúa chính nguồn tình thương nhuần thấm tình người muôn phương đất trời hòa khúc tán dương.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới