GƯƠNG PHỤC VỤ - Hoàng Phương

1. Chúa đã đến nơi gian trần Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ (là từ) Bê-lem cho đến tận đồi Can-vê. Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa đầy nhân ái tình thương chẳng nhạt phai.
ĐK: Con muốn thương yêu như Chúa và con muốn sống như Ngài. Là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con mọi người đều là anh chị em. Tình thương chia sớt cho nhau và cùng giúp nhau nên thánh.
2. Chúa thánh hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Này (là này) thân con xin đến thực thi ý Chúa. Chúa đã hiến thân một đời nguyện Chúa giúp con theo đường Ngài. Xin trọn đời con được luôn sống vì yêu.
3. Chúa dẫn bước con trong đời lời Chúa vẫn luôn gọi mời. Và Lời Ngài sai đi, đi đến tận cùng thế giới. Nối kết trái tim mọi người để Chúa lớn lên trong từng người. Chung một vòng tay dựng xây mối hiệp thông.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới