HIẾN DÂNG - Hoàng Phương

1. Lạy Chúa, Chúa đã gọi con, thì xin Chúa hãy chọn con. Đây đời con xin dâng trọn cho Chúa. Dẫu biết rằng phận con yếu đuối mỏng manh. Xin tình yêu Ngài thương phù trì đỡ nâng.
ĐK: Này đời con đây xin dâng lên Chúa con trông cậy ở tình yêu Ngài. Này trọn đời con xin luôn yêu Chúa để cùng Chúa Ngài đến với tha nhân. Này đời con đây xin dâng lên Chúa con muốn như khí cụ trong tay Ngài. Để trọn đời con là một bài ca vang hát lên khúc nhạc tình yêu.
2. Trần thế dẫu có đổi thay, đời con Chúa giữ gìn luôn. Dâng quả tim yêu thương làm hy tế. Chúa đón nhận và xin sánh bước cùng con. Giữa trần gian ngược xuôi dòng đời nổi trôi.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới