HƯƠNG KINH TẠ ƠN 2 - Kim Đường

1. Mỗi bước chân đi qua in đậm tình Chúa hải hà. Ôi nhiệm lạ đời con tựa như một khúc tình ca. Qua từng miền gian nan, qua từng phút giây yên hàn. Ôi tình thương của Chúa vẫn giữ gìn chở che bình an.
ĐK: Nguyện dâng Chúa lời tạ ơn thiết tha nồng nàn. Năm mươi năm muôn hồng ân dàn trải miên man. Tạ ơn Chúa vì tình thương xiết bao diệu vời. Con nguyện suốt đời là bài ca cảm tạ sáng tươi.
2. Vì Chúa yêu thương con ân tình dệt thắm muôn đời. Từ thuở nào xa xăm gọi con từ giữa trùng khơi. Nên bạn tình trăm năm con nguyện hiến dâng cuộc đời. Mong làm rạng Danh Chúa để Nước Trời rộng lan mọi nơi.
3. Bởi Chúa ơi thân con mỏng dòn và lắm bất toàn. Mong làm được nhiều hơn: đền đáp tình Chúa rộng ban. Bao nẻo trần con qua vui buồn thấm đôi vai gầy. Tâm tình nay dâng Chúa thứ tha mọi tội con chẳng hay.
4. Từ thuở nao thanh xuân chính Ngài là Đấng con hằng, con hằng đặt tin tưởng, cậy trông bởi Chúa tình thương. Khi tuổi đà xế bóng, tóc bạc (í-a) da mồi. Xin Ngài thương nâng đỡ Chúa ơi! Đừng lãng quên bỏ rơi.
5. Con khát khao luôn luôn yêu Ngài từng mỗi hơi thở. Mỗi nhịp đập con tim lòng con nồng cháy tình yêu. Cho dù khi đau thương, cho dù đến khi tắt thở. Vẫn một lòng tha thiết mến yêu Ngài ngày đêm chẳng ngơi.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới