LỄ DÂNG ĐỜI CON - Kim Đường

1. Đây nho thơm ép nên rượu nồng, cùng tấm bánh trắng kết từ ruộng đồng. Dâng lên với tâm tình mến yêu, tiến dâng Ngài đoàn con dâng tiến. Nguyện xin Chúa nhận lễ vật đây, ươm trong nắng mưa bao ngày là hy lễ chứa chan tình yêu.
ĐK: Chúc tụng Chúa đến muôn đời, vì tình thương Chúa ôi cao vời, Ngài đã hiến tế Con Một mình giao hòa trời đất thắm duyên. Lễ tình yêu, lễ tinh tuyền, chiều Cal-vê Chúa đã khơi nguồn, còn tiếp nối qua muôn thế hệ, nên nguồn thần lương dưỡng nuôi ngàn dân.
2. Muôn hoa xinh thắm tươi đẹp màu, quyện theo hương thơm thay lời nguyện cầu. Dâng lên với muôn ngàn ước mơ, tiến dâng Ngài đoàn con dâng tiến. Đường trần gian còn những lầm than, bôn ba gió sương mây ngàn nguyện xin Chúa dẫn đưa bình an.
3. Bao tâm tư kết thành lời ca, hòa với tấm bánh chén rượu đậm đà. Dâng lên với tấm lòng biết ơn, tiến dâng Ngài đoàn con dâng tiến. Lời tạ ơn nguyện mãi vọng ngân, ơn thiêng Chúa ban muôn vàn trải năm tháng khắp nơi trần gian.
***  Imprimatur: 12.7.2020 - TGP. Sài Gòn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới