LINH HỒN CON KHÁT KHAO NGÀI (TV 62) – Phạm Xuân Chiến

ĐK: Khát khao Ngài, khát khao Ngài ôi lạy Chúa là Thiên Chúa con. Linh hồn con khát khao Ngài, linh hồn con khát khao Ngài.
1. Từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, Đấng con tôn thờ. Tấm thân này mòn mỏi mong được ở bên thánh nhan. Và hồn con đêm ngày ước ao ngự trong nhà Chúa. Như đất hoang khô cằn mong đợi suối nguồn tưới gội.
2. Quỳ lạy Chúa cung điện vinh sáng thánh nhan ngự trị. Uy lực Ngài hùng oai thống trị tòa cao hiển vinh. Tình Ngài thương cao trọng quý hơn ngàn vạn sinh linh. Con tấu lên cung đàn khúc nhạc hát ngợi khen Ngài.
3. Cuộc đời con mãi là tiếng hát ca khen chúc tụng. Tiếng kêu cầu nguyện xin đêm ngày thỏa lòng ước mong. Và miệng môi rộn ràng hát ca ngợi khen danh Chúa. Đấng mến yêu ban tặng cho đời suối nguồn cứu độ.
4. Trọn đời con luôn được Thiên Chúa đoái thương hộ phù. Nép vào lòng tựa nương bóng Ngài từ sáng tới khuya. Quyền lực Chúa cao vời thẳm sâu vượt muôn sông núi. Mãi đỡ nâng tay Ngài che chở, giữ gìn tháng năm.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới