LÝ TƯỞNG ĐỜI TÔI - Hoàng Phương

1. Này bạn hỡi hãy mau lên đường. Đáp tiếng gọi của Chúa mến thương. Tiếng Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc. Bao gian nguy chẳng ngại đường xa. Phục vụ Chúa mến thương muôn người. Đem Tin Mừng tung gieo khắp nơi. Đi theo Chúa lý tưởng tuyệt vời. Gieo niềm tin xây đắp cuộc đời.
ĐK: Phục vụ Nước Chúa lý tưởng đời tôi. Phục vụ tha nhân tôi hằng ước mơ. Bằng đời bác ái tôi luôn hăng hái. Tìm gặp Giê-su cùng đích cuộc đời.
2. Ngài là ánh sáng soi cuộc đời. Nhưng nhân loại nào đâu có hay. Chúa ước muốn bạn nên ánh sáng. Đem tin yêu soi miền u tối. Bạn hãy thắp sáng cho gian trần, chính ánh lửa tình yêu Chúa ban. Cho nhân thế mến thương nhau hoài. Cho niềm tin yêu mãi rạng ngời.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới