NGÔI LỜI NHẬP THỂ - Trần Mừng

ĐK: Tình Chúa yêu ta ôi bao la tuyệt vời. Tình Người bao la Người hằng yêu ta tình Người tuyệt đối. Người đã ban Con Một Đấng Cứu Tinh muôn đời.
1. Vào mùa đông trong cánh đồng Bê-lem. Một Hài Nhi cất tiếng vọng thâu đêm. Có ai nghe tiếng Người gọi mời, có ai ra tiếp Người một lời. Không một ai. Người là ai hang đá nghèo nương thân. Người là ai sương tuyết nằm cô đơn. Có ai cho tấm khăn che mình, có ai dâng trái tim ân tình để Người sưởi ấm.
2. Từ khởi nguyên đó chính là Ngôi Hai. Từ ngàn xưa ánh sáng dọi nơi nơi. Chính Ngôi Hai chiếu rạng mọi người, chính Ngôi Hai giữ gìn mọi loài. Đây nguồn sống. Này Người đến soi sáng hồn nhân gian. Này Người đến ban bố nguồn thiên ân. Dẫu sinh ra khó khăn cơ hàn, dẫu nhân gian ác tâm muôn vàn này Người vẫn đến.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới