Ở LẠI VỚI CON - Tường Ân

1. Màn đêm dần buông xuống ta dừng nghỉ chân. Thầm nhớ những phút giây theo Ngài mọi nơi. Đường Em-mau sắp đến rồi sao thấy xa vời. Lòng sầu lắng vì đâu biết Ngài ở bên đời.
ĐK: Chúa ơi! Xin ở lại với con. Vì đường còn dài con lo mãi tương lai. Xin Chúa thêm lòng tin kiên vững khi bàn chân ngại bước. Chúa ơi! Xin Ngài dạy chúng con. Đừng sợ muộn phiền an tâm quyết lên đường. Cho dẫu bao đổi thay bao khó nguy bủa vây có Chúa chung bước từng giây.
2. Ngài ơi! Hãy soi lối cho cuộc đời con. Nhiều lúc con lãng quên ân tình thẳm sâu. Vì lo âu những sôi động kiếp sống con người. Chỉ cần Chúa vào mỗi lúc gặp nhiều khốn cùng.
3. Vì con nào có biết Chúa hằng ở bên. Và thế con trách sao Chúa lại ngủ quên. Ngày và đêm cõi tâm hồn thao thức một niềm. Được gần Chúa lòng con sẽ chẳng còn ưu phiền.
4. Ngài ơi! Hãy đốt sáng trong tâm hồn con. Lòng mến Chúa thiết tha không bao giờ xa. Nguyện thương con dẫn con về nơi chốn quê nhà. Và cùng Chúa lòng con sẽ chẳng sợ gian tà.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới