ĐỜI CON CÓ CHÚA - Hoàng Phương

1. Giữa đêm tối trên đường con theo Chúa. Giữa biển đời nổi sóng thuyền con chơi vơi. Giữa khổ đau đêm ngày che kín lối. Không lời ủi an, không ánh sáng rạng soi. Con vẫn tin trong đời con có Chúa. Chúa âm thầm hiện hữu dìu đưa con đi. Giữa đêm tối con nhìn ra ánh sáng. Ánh sáng dung nhan của Chúa tình yêu.
ĐK: Con vẫn biết đêm thâu mong ngày mau sáng. Khổ đau nào cũng khát vọng vươn lên. Chúa đã dẫn con ra khỏi đêm dài tăm tối. Làm cho con thêm vững mạnh và bình an.
2. Bao ngày qua trong cuộc đời nhân thế. Con đi tìm hạnh phúc trần gian qua mau. Chúa ở bên nhưng nào con có biết. Ban lời tình thương cho sức sống tràn dâng. Con vẫn tin trong đời con có Chúa. Chúa nhân từ thành tín làm con an tâm. Xin từ nay con nguyện luôn trung tín. Chúa sẽ đưa con về bến bình yên.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới