SOI BÓNG - Hoàng Phương

1. Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa. Con thấy mình thật hèn yếu lỗi tội. Làm sao xứng với Tình Yêu của Chúa. Nếu con hoài ngụp lặn dưới bùn nhơ.
ĐK: Tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời còn mãi. Vẫn chiếu sáng vẫn chói lọi hơn ánh thái dương. Tình yêu Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày. Yêu thương dắt dìu chở che con qua từng phút giây.
2. Soi sóng mình trong Tình Yêu Thập Giá. Con cảm nghiệm tình của Chúa mến thương. Chiều xưa ấy Chúa vì con tự hiến. Chết khổ hình đền bù muôn tội con.
3. Soi bóng mình trong Phục Sinh của Chúa. Con hiểu rằng mình phải chết cho chính mình. Tình yêu Chúa sẽ phục sinh đời con. Ánh huy hoàng ngập tràn con bình an.
**** Soi bóng

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới