SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG - Hoàng Phương

1. Từ nơi Thánh Giá con nhận mang sứ mạng chuyển cầu. Cho lương dân, cho những người lầm đường lạc lối. Này con đường Chúa đã đi qua con nguyện xin tiếp bước. Làm cánh tay nối dài trao ban tình thương đến cho muôn người.
ĐK: Này con xin đến, nguyện đến lãnh nhận thánh ân. Ngài trao cho con đi vào thế giới hôm nay. Con gieo yêu thương, ủi an, xua tan đi bao hờn căm, để rồi từ đây Chúa sẽ mãi là của con. Đời con có Chúa dìu bước qua từng tháng năm. Ngài đưa con đi xây dựng thế giới yêu thương. Con mang trong tim tình thương, con mong tung gieo niềm vui, cả cuộc đời con nhuần thấm phúc ân trời cao.
2. Chiều xưa loang máu trên đồi cao Chúa chịu khổ hình. Thay cho con đang mãi còn lầm lạc tăm tối. Tình yêu mở lối dẫn đưa con quay về nơi ánh sáng. Nguồn thánh ân ứ tràn cho con tìm nương sống trong ân tình.
3. Tình yêu Thiên Chúa luôn trào tuôn xuống phận thấp hèn. Con xin vâng theo Ý Ngài dù đời nguy khó. Đời con là hiến lễ hy sinh chỉ vì yêu thế giới. Điều Chúa mong muốn là con đây trở nên muối men cho đời.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới