THẦN LƯƠNG CHÚA BAN - Kim Đường

ĐK: Thuở xưa Chúa nuôi dân Người bằng lúa mì tinh hảo tinh nguyên. Mật ong rừng thơm ngon cho thỏa thuê hưởng dùng triền miên. Nay Chúa ban chính Con Một Ngài nên Bánh Thiêng dưỡng nuôi nhân loại. Là chính Mình Máu Thánh, là chính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô.
1. Chúng con xin ngợi khen tôn vinh. Tình yêu của Chúa siêu vời, một tình yêu đẹp mãi muôn đời. Là ban Mình Máu Thánh Ngài làm thần lương dưỡng nuôi đoàn con.
2. Chúa trao ban thần lương cao siêu: Này Ta là Bánh bởi trời, người nào ăn sẽ sống muôn đời. Thịt Ta là chính Bánh này để ngàn dân hưởng nguồn sự sống.
3. Thánh thiêng ôi hồng ân vô biên. Từ đây Mình Máu Thánh Ngài, ở cùng con từng tháng năm dài. Nguyện xin sùng kính hết lòng, thờ lạy Chúa Đấng ban sự sống.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới