TIẾNG KÊU TRONG HOANG ĐỊA - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Có tiếng kêu từ trong hoang địa khắp miền sông Gio-đan. Có ông Gio-an rao giảng phép rửa và kêu gọi sám hối: Hãy sửa đường lối cho ngay, hố sâu hãy lấp cho đầy. Núi đồi hãy mau bạt xuống, đường gồ ghề hãy san cho bằng. 
ĐK: Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ đã kề bên. Nào muôn dân nước hãy vui mừng đón tin vui. Vì ơn cứu rỗi vẫn mong đợi đã đang đến rồi.
2. Có núi cao vực sâu khi lòng chất đầy bao toan tính. Có bao đam mê tham vọng hố thẳm lòng tham thì không đáy. Hãy bạt đồi núi kiêu căng, hố tham hãy lấp cho đầy. Hãy tìm đường ngay nẻo chính thì lòng mình sẽ luôn an bình.
3. Có những khi đời ta mơ tìm tháng ngày an vui cũ. Lỡ chân đi hoang sa vào vũng lầy đời mang nhiều tội lỗi. Hãy tìm về Chúa đi thôi, cánh tay Ngài vẫn kêu mời. Đón chào người con lầm lỡ mà thật lòng quyết tâm quay về.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới