TÌNH CHA - Trần Mừng

1. Tình Cha êm ái thay, ngọt ngào thay. Tình Cha nên nguồn ơn chan hòa nhân sinh. Lấy chi báo đền là tình Cha tuyệt thánh? Môi miệng phàm quả tim phàm làm sao đền đáp xứng muôn ơn. Nên con xin dâng Cha tấm thân mọn hèn với Con Một Ngài cảm tạ tình thương bao la.
ĐK: Xin cung chúc ngợi khen (i a) Danh Ngài cực thánh. 
Muôn thế hệ cảm mến tình thương khôn sánh của Ngài.
2. Tình Cha êm ái thay, ngọt ngào thay. Tình Cha nên nguồn ơn chan hòa nhân sinh. Lấy chi báo đền là tình Cha tuyệt thánh? Môi miệng phàm quả tim phàm làm sao đền đáp xứng muôn ơn. Nên con xin tri ân với cả thiên triều, với muôn muôn loài cảm tạ tình Cha bao la.
***** Tình Cha

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới