VẦNG ĐÔNG ĐANG LÊN - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Chúng tôi phải làm gì, phải làm gì để được cứu rỗi? Ai có hai áo hãy cho người không có. Ai có cơm ăn hãy cho người đói ăn. Còn người thu thuế đừng gian tham bóc lột. Và người binh lính đừng ức hiếp cáo gian.
ĐK: Hãy dùng hết những gì mình đang có. Hãy làm tốt những việc mình đang làm. Kìa ánh hừng đông ngày mới đang lớn dần. Và Chúa sẽ đến rửa ta trong Thánh Thần.
2. Chúng ta phải làm gì, phải làm gì để là con Chúa? Chia sớt cơm áo giúp cho người nghèo đói. Nâng đỡ dân oan đấu tranh dẹp bất công. Cùng người cô thế và bênh ai thấp cổ. Hòa giải tha thứ làm tan những bất hòa.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới