XIN THƯƠNG CON - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ

ĐK: Xin thương con lạy Ngài ơi, con biết tội rồi. Nguyện xin tha và thương xót đời con tăm tối. Bao năm qua cuộc đời con chồng chất lỗi tội. Lòng thành tâm xin thống hối trở về đường ngay.
1. Kìa Si-lô-ê tháp năm xưa bao người chết đi. Vì không sám hối sống sa đọa tội đời cao ngất. Ai không tránh xa lỗi tội, ai không quyết tâm quay về. Thì họa diệt vong ôi bao thảm thương trầm luân.
2. Nguyện xin Thiên Chúa lắng nghe con van nài thiết tha. Lòng con thống hối biết bao năm lạc đường tội lỗi. Xin thương đến thân phận hèn, xin thương xóa bao tội tình. Con nguyện từ đây xin dâng Chúa cả đời con.
3. Tình yêu Thiên Chúa tháng năm không bao giờ úa phai. Tựa như núi Thái vẫn vươn lên bầu trời cao vút. Bao la sánh như biển rộng, yêu con ví như sông dài. Xưa vì yêu con Ngôi Hai chết cho tội con.
 ****  Xin thương con (CN3MCC)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới