TRẦN GIAN KHÁT MONG - Hiền Hòa

1. Trần gian khao khát Chúa như đất khô mong trời đổ mưa. Trời cao ơi có thấu, xin đoái thương mưa Vị Công Chính, để muôn dân sống trong an bình, để tụng ca Chúa Vua Thiên Đình.
ĐK: Xin mau đến Chúa ơi, này trần gian mỏi mòn ngóng trông. Xin mau đến viếng thăm và ban ơn thánh hóa. Xin mau đến Chúa ơi, nguyện dủ thương đổ tràn phúc ân. Để muôn dân khắp nơi sống chan hòa niềm vui.
2. Đoàn con trông ngóng Chúa như lính canh mong trời hừng đông. Nguyện xin thương chiếu sáng muôn ánh quang xua màn đêm tối, để muôn dân thoát cơn mê lầm, để trần gian sống trong ân tình.
3. Nguyện thương xem dân Chúa bao tháng năm đau khổ lầm than. Ngày đêm mong Chúa đến mau xóa tan u buồn đau đớn, để nhân gian hát ca vui mừng, để dựng xây mến thương chân thành.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới