KÍNH CHÚC DANH CHA

1. Kính chúc Danh Cha bao nhân từ bao quyền uy. Khắp thế gian nay luôn cúi đầu xin phục suy. Dưới bóng che Ngài con đâu còn e sợ gì. Chúa sẽ độ trì cho con người vượt hiểm nguy.
ĐK: Đến với Cha lành ngỏ hết những tâm tư, trút hết u buồn nơi Chúa nhân từ. Đến lắng nghe Ngài lời dẫn bước thoát chông gai. Rước lấy lương thần nguồn sống dưỡng nuôi trần ai.
2. Những lúc khó khăn thân ê chề vai nặng mang. Những lúc tang thương như chất chồng trên năm tháng. Hãy nhớ nơi đây Cha yêu thương ta vô vàn. Sức mới Cha ban sẽ cho lòng ngàn yên hàn.
3. Chúa đón nghe lời con kêu cầu con nguyện xin. Bóng tối cuộc đời biết bao lần con bối rối. Chúa sáng soi lòng khi phiêu bạt trên giòng đời. Chớ bỏ con này thân một mình vượt gió khơi.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới