TIỆC CƯỚI CANA - Linh Huyền Dung

1. Ngày thứ ba tiệc cưới Ca-na giữa lúc tiệc mừng bỗng dưng thiếu rượu. Mẹ Ma-ri-a đã nói với Người họ hết rượu rồi. Người liền đáp: Này Bà giữa Con với Bà can chi đến việc này giờ Con chưa đến. Tin tưởng vào Người Mẹ nói với gia nhân Người bảo chi hãy vâng lời Người.
ĐK: Rượu ngon, rượu ngon Chúa Giê-su đã làm phép lạ đầu tiên ở Ca-na miền Ga-li-lê. Rượu ngon, rượu ngon Chúa Giê-su đã làm để tỏ vinh quang của Người ra và các môn đệ đã tin vào Người.
2. Cùng khách mời tiệc cưới Ca-na Chúa đã hiện diện trong tình thân thiện. Mẹ Ma-ri-a với các môn đệ cũng đến chúc mừng. Lần đầu tiên Người làm sáng danh Chúa Cha cho nước hóa nên rượu, rượu ngon đãi khách. Đó là quà tặng mà Chúa đã thương ban tình yêu Chúa thắm hơn rượu nồng.
3. Hãy vững tin và hãy trông cậy những lúc buồn phiền khổ đau thất vọng. Dù bao chông gai sóng gió dâng đầy ở giữa biển đời. Hãy chạy đến cùng Người giữa cơn khốn cùng kêu xin thánh danh Người, Người sẽ cứu giúp. Như Mẹ ngày nào tiệc cưới ở Ca-na Mẹ cầu xin Chúa đã nhận lời.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới