DẠ KHÚC NGUYỆN CẦU - Lm. Ân Đức

ĐK: (Chiều tà bóng ngả cô đơn) Chúa ơi! Tháng năm đời con chiều tà bóng ngả cô đơn (cuộc đời quạnh hiu). Chúa thương ở lại cùng con (í a) đêm ngày, cho bùng cháy lên lửa mến, cho hồn lắng vơi ưu phiền Lời Chúa bao êm đềm.
1. Đời con mấy lúc sẽ qua đi nghe tàn phai. Tuổi nào thật như nước, nước trôi, trôi qua cầu. Tuổi nào như hoa, hoa đã phai màu. Tuyết sương đã nhuộm mái đầu bạc phơ.
2. Một ngày với Chúa vẫn coi như, như ngàn năm. Và ngàn năm với Chúa cũng như, như một ngày. Ở lại bên con Chúa đợi đến bao giờ? Sớm mai con được no đầy Tình Chúa.
3. Đường đời con đi đã bao phen trong màn đêm. Một niềm tin xao xuyến ngổn ngang những ưu phiền. Ngài kịp bên con chung bước song hành. Ủi an khuyên nhủ ban tràn hồng ân.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới