NGUỒN ƠN CỨU RỖI - Lm. Ân Đức

1. Khi còn trong xác phàm Chúa Ki-tô đã lớn tiếng kêu van chan hòa nước mắt, dâng những lời tha thiết nguyện xin, với Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và bởi vì Ngài thành tín nên đã được nhậm lời. Dẫu là Con, Ngài từng trải những nỗi đau thương để học biết vâng phục. Và một khi đã thành toàn, Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu rỗi, nguồn ơn cứu rỗi muôn đời cho những ai vâng phục Ngài.
ĐK: Con hướng trông lên Ngài ôi Giê-su Chúa Trời. Con tuyên xưng Ngài: Đấng Cứu Độ của con là Tình Yêu, là Nguồn Vui. Con thiết tha van nài: Ôi Giê-su Chúa Trời. Cho con với Ngài sống chết trong tình yêu, một tình yêu chẳng nhạt phai.
2. Xin hiệp thông với Ngài lễ hy sinh là chén đắng, Can-vê máu đào thánh hiến, xin vuông tròn thiên ý của Cha. Có Chúa gánh mang khổ đau của con, con tìm đâu nguồn an ủi chốn hy vọng nghỉ ngơi. Con tìm đâu đường về cõi sống chốn thảnh thơi và hạnh phúc muôn đời. Đừng để con chết đời đời, Ngài đừng bỏ con lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa trong tay Ngài con phó dâng linh hồn. 

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới