NHIỆM MẦU TÌNH CHÚA - Lm. Ân Đức

1. Nhiệm mầu (là) tình yêu ôi tình yêu của Chúa. Biết nói bao nhiêu lời, biết kể mấy cho vơi. Nhưng đời con ghi dấu ân tình (là) mối tình thần thiêng cao quý ôi tình yêu tuyệt mỹ Chúa đã thương gọi con. Chúa gọi con từ hư vô cho con đi vào, đi vào hiện hữu. Chúa gọi con làm con cái Chúa chung phần (mà) hạnh phúc.
ĐK: Ôi! Nhiệm mầu tình yêu Chúa trong cuộc đời của con và nhiệm mầu đời con, đời con trong tình yêu Chúa xiết bao, xiết bao lạ lùng. Tình lạ lùng khôn ví ôi Chúa -đã làm tất cả vì yêu thương. Tình ngọt ngào như suối mát Chúa muôn đời thánh thiện thủy chung.
2. Nhiệm mầu (là) đời con ôi đời con lạy Chúa. Chúa biết con bất tài, thân phận có hơn ai. Nơi trần gian đâu dám mong ngày (là) có ngày đời con theo Chúa có ngờ đâu lạy Chúa, Chúa đã thương gọi con. Chúa gọi tiếng gọi thật như mơ con đi vào, đi vào nhà Chúa. Chúa gọi tiếng gọi: Hãy theo Ta! Khiến con bao mừng rỡ.
3. Nhiệm mầu bài tình ca ôi đời con và Chúa. Tiếng đáp thưa mỗi ngày: Vâng, lạy Chúa con đây. Xin đời con Chúa cứ an bài (là) an bài dùng con như ý Chúa lạy Chúa tuyệt mỹ, Chúa quyến rũ được con. Chúa là đối tượng con mê say tỏa hương tình, hương tình thập giá. Chén tình ngon ngọt và chua cay ân huệ này của Chúa.
 ****  Nhiệm mầu tình Chúa
****  Imprimatur: 05.06.2015 - GP. Ban Mê Thuột

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới